Składanie i realizacja zamówień
 
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wysłanie wiadomości na adres  marcin.janicki@drzwimar.pl

 

Zamawianie drzwi :
 
* wybieramy interesujący nas model z katalogu
* wysyłamy zapytanie o wycenę na e-maila z następującymi danymi:
(nazwa, model, przeznaczenie drzwi ,  kolor ,  pokrycie drzwi : lakier , okleina , fornir ,  ilość sztuk, z ościeżnicą czy bez, akcesoria jakie będą potrzebne – klamki, tuleje, osłonki na zawiasy itp, oraz z montażem czy bez),
*  czekamy na wstępna wycenę , jeśli cena odpowiada i zakup będzie realizowany umawiamy się na darmowy pomiar,
* wysyłam zamówienie do klienta na którym znajduje się numer konta na które powinno wpłacić się zaliczkę w celu realizacji zamówienia,
* Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.
 
Zamawianie podłogi :
* wybieramy model,
* wysyłamy zapytanie o wycenę na e-maila z danymi: (nazwa, model,  kolor, z  montażem czy bez),
*  czekamy na wstępna wycenę , jeśli cena odpowiada i zakup będzie realizowany umawiamy się na darmowy pomiar,
* wysyłam zamówienie do klienta na którym znajduje się numer konta, na które powinno wpłacić się zaliczkę w celu realizacji zamówienia.
* Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.
 
Zamawianie oświetlenia :
* wybieramy model,
* wysyłamy zapytanie o wycenę na e-maila z danymi: (ilość, numer produktu, przykładowo: lampa na zdjęciu ma numer 2, poniżej w opisie przy numerze 2 znajduje się właściwy numer czyli np. 2616, interesuje nas tylko numer właściwy znajdujący się w opisie u dołu strony),
*  czekamy na wstępna wycenę ,
* wysyłam zamówienie do klienta na którym znajduje się numer konta na które powinno wpłacić się zaliczkę w celu realizacji zamówienia,
* Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.
 

Zamawianie klamek:
* wybieramy model,
* wysyłamy zapytanie o wycenę na e-maila z danymi: (nazwa, model,  kolor, ilość),
*  czekamy na wstępną wycenę ,
* wysyłam zamówienie do klienta na którym znajduje się numer konta na które powinno wpłacić się zaliczkę w celu realizacji zamówienia,
* Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.

 

Zamawianie Bram :
 
* wybieramy firmę i model  bramy,
* wysyłamy zapytanie o wycenę na e-maila z danymi: (wstępne wymiary otworu montażowego, model ,uchylna czy segmentowa , rodzaje segmentów , struktura, kolor, czy brama będzie częścią budynku mieszkaniowego  czy będzie znajdowała się w garażu wolnostojącym, czy do garażu jest dodatkowe wejście,  z napędem czy bez, z montażem czy bez),
*  czekamy na wstępną wycenę , jeśli cena odpowiada i zakup będzie realizowany umawiamy się na darmowy pomiar,
* wysyłam zamówienie do klienta na którym znajduje się numer konta na które powinno wpłacić się zaliczkę w celu realizacji zamówienia,
* Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.
 

 1. 2. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu prawdziwych danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email.

* zastrzegam sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.

 1. 3. Po złożeniu zapytania o wycenę , do klienta zostanie wysłana wiadomość z wyceną wstępną produktów które wybrał (proszę o przesyłanie zapytań na pocztę elektroniczną , e-mail).
 2. Po akceptacji wyceny wysłane jest zamówienie do podpisania z numerem konta, na które należy wpłacić zaliczkę

* W przypadku braku zapłaty zaliczki , zamówienie nie będzie realizowane,
* w przypadku zamówienia drzwi, bram, okien przed zamówieniem produktów zostanie zrobiony darmowy pomiar  u klienta.

 1. 5. Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wydania towaru po uregulowaniu pełnej zapłaty.
 2. 6. Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez Zleceniodawcę lub odliczenie od wartości umowy jakichkolwiek własnych roszczeń.
 3. 7. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru lub jak było uzgodnione udostępnienia placu budowy (miejsca dostawy, montażu) w celu dostarczenia i zamontowania towaru jeśli było to uzgodnione .
 4. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klient jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.
 5. W celu uniknięcia pomyłek, bądź powstania nieporozumień, nie przyjmuje się zamówień telefonicznych. Również w ten sposób nie prowadzimy wiążących dla stron ustaleń czy przewidzianych regulaminem zmian do zamówienia.

Płatność:

W zależności od wybranej formy odbioru towaru klient ma do wyboru następujące opcje płatności:

1) przy odbiorze własnym:
*przelew 100% kwoty zamówienia,
*przelew 50% zaliczki  +  przelew 50% przed odbiorem towaru.
 
2) przy dostawie do klienta:
*przelew 100% kwoty zamówienia,
*przelew 50% zaliczki  +  przelew 50%  przed dostawą towaru.
 
Wszystkie dane do przelewu można znaleźć na fakturze pro-forma lub na formularzu zamówieniowym.
Numer konta, na który należy dokonać płatności, jest dostępny:
na poczcie elektronicznej w e-mailu wysłanym po złożeniu zamówieniu.
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
Płatności należy dokonać w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia.
Jeżeli płatność się przedłuży proszę o informację mailową lub telefoniczną.
Brak zrealizowania płatności w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia (termin wykonania takiego przelewu należy liczyć do momentu wpływu środków na rachunek bankowy firmy).

Po pozytywnej weryfikacji płatności, zamówienie zostanie skierowane do realizacji.
Dodatkowe informacje:

 1. Zdjęcia produktów w katalogach mogą odbiegać od rzeczywistości, ponieważ kolory na każdym typie monitorów są różne.
 2. Złożenie zamówienia wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości powinno znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
 3. Właściciel firmy uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

*dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia

* zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

* przyczyn nie zależnych od Firmy
* w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania  i jakości świadczonych usług.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania strony.

 

Płatność:
W zależności od wybranej formy odbioru towaru klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
1) przy odbiorze własnym:
*przelew 100% kwoty zamówienia,
*przelew 50% zaliczki  +  przelew 50% przed odbiorem towaru.
 

2) przy dostawie do klienta:
*przelew 100% kwoty zamówienia,
*przelew 50% zaliczki  +  przelew 50%  przed dostawą towaru.
 

Wszystkie dane do przelewu można znaleźć na fakturze pro-forma lub na formularzu zamówieniowym.

Numer konta, na który należy dokonać płatności, jest dostępny:
na poczcie elektronicznej w e-mailu wysłanym po złożeniu zamówieniu.
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Płatności należy dokonać w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia.
Jeżeli płatność się przedłuży proszę o informację mailową lub telefoniczną.
Brak zrealizowania płatności w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia (termin wykonania takiego przelewu należy liczyć do momentu wpływu środków na rachunek bankowy firmy).

Po pozytywnej weryfikacji płatności, zamówienie zostanie skierowane do realizacji.

Dodatkowe informacje:

 1. Zdjęcia produktów w katalogach mogą odbiegać od rzeczywistości, ponieważ kolory na każdym typie monitorów są różne.
 2. Złożenie zamówienia wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości powinno znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
 3. Właściciel firmy uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

*dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia

* zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
* przyczyn nie zależnych od Firmy
* w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania  i jakości świadczonych usług.
 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania strony.